Hällsluten Bruk Aktiebolag

Västernorrlands län

Information

Hällsluten Bruk Aktiebolag hittar ni ett Västernorrlands län som inte är som andra län. I Västernorrlands län hittar ni Ånge som är den kommunen där Hällsluten Bruk Aktiebolag finns. I Ånge så finns det många olika Aktiebolag och i Västernorrlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hällsluten Bruk Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Hällsluten Bruk Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Hällsluten Bruk Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Orråsen 100, 841 97, Erikslund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-5614848.

Ånge arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västernorrlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Hällsluten Bruk Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hällsluten Bruk Aktiebolag har idag 556640-7580 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Hällsluten Bruk Aktiebolag

Bolagets verksamhet är produktion av animalie- och vegetabilieprodukter i jordbruk, handel med skogsprodukter, utförande av bygg- och mark- entreprenader med egna maskiner, naturvård samt därmed förenlig verksamhet.

I Hällsluten Bruk Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Haraldsson, Jim Harald William som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Haraldsson, Maria Elisabeth som är född 1967 och har titeln Suppleant, Hassberg, Frida Maria som är född 1956 och har titeln Revisor, .