HSB:s Bostadsrättsförening Lyran i Ånge

Västernorrlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Lyran i Ånge vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Ånge så är HSB:s Bostadsrättsförening Lyran i Ånge ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västernorrlands län så finns det ännu fler.

Ånge arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Ånge och i Västernorrlands län. Redan 1972-11-08 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Lyran i Ånge och bolaget är har ej F-skattsedel.

789200-2705 är organisationsnummret för bolaget som finns i Ånge.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Lyran i Ånge och det finns många bolag som är i Västernorrlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Lyran i Ånge så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hägglund, Sven Evert -Jonsson, Frans Jonny -Norberg, Lars Erik

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Lyran i Ånge är Hägglund, Sven Evert som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Karl Gustav Valdemar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Frans Jonny som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Lars Erik som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Decker, Helene Kristina som är född 1961 och har titeln Suppleant, Håll, Bengt Arne som är född 1950 och har titeln SuppleantSjödin, Lars Ove som är född 1929 och har titeln Suppleant, .