HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge

Västernorrlands län

Information

789200-2689 är organisationsnummer för bolaget HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ånge som är den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge finns i.

HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge har varit registrerat sedan 1972-10-27 och det finns flera bolag i Västernorrlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge är och det finns flera bolag i Ånge som också är .

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hansson, Maria Elisabeth -Jonsson, Ingrid Eva Liselott -Lindqvist, Anders Ingemar -Sigvardsson, Bodil Anna Birgitta

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Stortorget 3, 831 30, Östersund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB:s Bostadsrättsförening Planen i Ånge och det är Forslin, Lars Åke som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Maria Elisabeth som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Monica Kathrine som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Ingrid Eva Liselott som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Anders Ingemar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Lars Anders som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamotSigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Ejenstam, Jan Hasse som är född 1957 och har titeln Suppleant, Johansson, Martin Daniel som är född 1979 och har titeln Suppleant