Stensjöns Turism Ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrendera Stensjöområdet. Bedriva stuguthyrning och turism, för att hålla Byberget och Snöbergområdet levande. Medlem deltar i föreningen genom att tillhandahålla tjänster till eller begagna sig av föreningens tjänster.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Stensjöns Turism Ekonomisk förening vars verksamheterstyp är Ekonomisk förening.

I Ånge så är Stensjöns Turism Ekonomisk förening en av många verksamheter vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Västernorrlands län så finns det ännu fler.

Ånge arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Ånge och i Västernorrlands län. Redan 1999-07-05 så skapades Stensjöns Turism Ekonomisk förening och verksamheten är har F-skattsedel Stensjöns Turism Ekonomisk förening har haft det sedan 1999-01-01.

Stensjöns Turism Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1999-01-01

769604-5967 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Ånge.

Just nu är Stensjöns Turism Ekonomisk förening och det finns många verksamheter som är i Västernorrlands län

Vill ni komma i kontakt med Stensjöns Turism Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0690-41150 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Engdahl, Märta Ing-Mari -Karström, Gudrun Elisabet -Perman, Anette Sofie

Följande personer är på något sätt aktiva inom Stensjöns Turism Ekonomisk förening är Perman, Anette Sofie som är född 1969 och har titeln Extern VD, Engdahl, Märta Ing-Mari som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjältman, Lars Olof som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Karström, Gudrun Elisabet som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Alf Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundqvist, Kjell Sune som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Mats Erik som är född 1962 och har titeln Suppleant, Karström, Anders Ivan som är född 1937 och har titeln Suppleant, .